Hội thảo góp ý Dự thảo Điều lệ LĐLSVN

(VBF) - Mới đây, tại Thủ đô Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) . Chương trình có sự phối hợp của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA. Luật sư Lê Thúc Anh - Bí thư Đảng đoàn, Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam - chủ trì và phát biểu khai mạc Hội thảo. 

Hội thảo góp ý Dự thảo Điều lệ LĐLSVN
Hội thảo về dự thảo Điều lệ tại Thủ đô Hà Nội

Tham dự Hội thảo, cùng với các chuyên gia của Nhật Bản, lãnh đạo LĐLSVN và đại diện các cơ quan chuyên môn của LĐLSVN  còn có các luật sư đại diện cho nhiều Đoàn luật sư trên cả nước.
Luật sư Nguyễn Văn Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLSVN  - đã trình bày tóm tắt tổng hợp ý kiến góp ý của các Đoàn luật sư, luật sư cùng các tổ chức, cá nhân trong cả nước thời gian qua về Dự thảo Điều lệ. Luật sư Thảo nhấn mạnh, đây là văn bản quan trọng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tác động đến các thành viên của Liên đoàn là các Đoàn luật sư và luật sư đồng thời là văn bản thống nhất trong hoạt động của đội ngũ luật sư cả nước, phù hợp với Luật Luật sư mới sửa đổi, bổ sung do vậy cần phải có sự góp ý, tâm huyết và trí tuệ của các vị đại biểu để Điều lệ được thông qua tại Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ hai vào tháng 5 tới. Sau khi tiếp thu ý kiến trước đó của các luật sư, Đoàn luật sư và các cá nhân, tổ chức, Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình các đại biểu lần này là Dự thảo 3. Trên cơ sở tổng hợp, giải trình của luật sư Nguyễn Văn Thảo, đã có hàng chục ý kiến của các luật sư, đại biểu tâm huyết và cho ý kiến cụ thể vào Dự thảo. Đa số các đại biểu đồng ý với bố cục của Dự thảo nhưng cũng cho rằng cần viết các ý gọn và cụ thể hơn, phần dẫn đề viết gọn lại, các cụm từ LĐLSVN  hay Liên đoàn Luật sư, Liên đoàn cần được sử dụng thống nhất trong Dự thảo. Vấn đề nhân sự và tham gia theo nhiệm kỳ được nhiều đại biểu bàn tới, người giữ chức danh chủ chốt của LĐLSVN , Đoàn luật sư có nhất thiết phải có thời gian kinh nghiệm hay bầu theo uy tín... Thành viên Hội đồng khen thưởng - kỷ luật của các Đoàn luật sư có đồng thời là thành viên Ban Chủ nhiệm không cũng là vấn đề đặt ra, khi các đại biểu cho rằng nhiều Đoàn luật sư số lượng thành viên rất ít, nếu không kiêm nhiệm thì không đủ mà kiêm nhiệm thì mất tính độc lập của Hội đồng khen thưởng kỷ luật vv Sau khi có Điều lệ thống nhất thì các Đoàn luật sư sử dụng Nội quy hay Quy chế là phù hợp để quy định về tổ chức của mình... Ngoài ra, về cơ cấu, tổ chức cũng như nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan trong LĐLSVN , Đoàn luật sư cũng được các đại biểu cho ý kiến cần quy định rõ và chặt chẽ hơn như việc ban hành hay hủy bỏ, bổ nhiệm, miễn nhiệm ...
Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội thảo lần này, nhóm soạn thảo sẽ tiếp tục điiều chỉnh để trình Ban Thường vụ và Hội đồng Luật sư toàn quốc trước khi Dự thảo Điều lệ được trình tại Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II sắp tới xem xét, thông qua, làm căn cứ trong tổ chức và hoạt động của đội ngũ luật sư cả nước.
Luật sư Lê Đăng Tùng