Ngoài việc bảo vệ quyền lợi cho thân chủ tại tòa án, luật sư còn được làm những việc gì?

Câu hỏi


Xin hỏi, ngoài việc bảo vệ quyền lợi cho thân chủ tại tòa án, luật sư còn được làm những việc gì?
Trả lời
Câu hỏi của ông/bà liên quan đến phạm vi hành nghề của luật sư (tức là luật sư được làm những việc gì).
Điều 22 Luật luật sư quy định luật sư được hành nghề trong bốn nhóm công việc sau:
- Thứ nhất là, tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự (như vậy luật sư không chỉ tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho thân chủ ở Tòa án – giai đoạn xét xử mà được tham gia vụ án cả khi ở giai đoạn điều tra, truy tố).
- Thứ hai là, tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.
- Thứ ba, thực hiện tư vấn pháp luật.
- Thứ tư, đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.
- Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của Luật luật sư.
 Trân trọng./.