Những người đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực pháp luật thì có phải tập sự hành nghề luật sư hay không?

Câu hỏi

Những người đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực pháp luật thì có phải tập sự hành nghề luật sư hay không?
Trả lời
Pháp luật quy định một số trường hợp được miễn thời gian tập sự hành nghề luật sư tại Khoản 1 Điều 16 Luật luật sư; những trường hợp khác dù đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực pháp luật vẫn phải trải qua quá trình tập sự hành nghề luật sư theo quy định nhưng được giảm một phần thời gian tập sự.

          - Những trường hợp được miễn tập sự hành nghề luật sư gồm: Người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên cao cấp, điều tra viên trung cấp, giáo sư, phó giáo sư chuyên ngành luật, tiến sỹ luật, thẩm tra viên cao cấp ngành Tòa án, kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát, chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên cao cấp, giảng viên cao cấp trong lĩnh vực pháp luật.
Những trường hợp được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư gồm:
- Giảm 2/3 (hai phần ba) thời gian tập sự hành nghề luật sư là người đã là điều tra viên sơ cấp, thẩm tra viên chính ngành Tòa án, kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát, chuyên viên chính, nghiên cứu viên chính, giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật được giảm hai phần ba thời gian tập sự hành nghề luật sư.
- Giảm ½ (một nửa) thời gian tập sự hành nghề luật sư là người có thời gian công tác ở các ngạch chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực pháp luật, thẩm tra viên ngành Toà án, kiểm tra viên ngành Kiểm sát từ mười năm trở lên thì được giảm. 
 Trân trọng./.