Quyền và nghĩa vụ của luật sư được pháp luật quy định như thế nào

Câu hỏi

Vì gia cảnh nghèo khó lại muốn đua đòi bằng chúng bạn nên con tôi (17 tuổi) đã nhẹ dạ nghe lời xúi giục vào cửa hàng bán điện thoại lấy trộm một chiếc điện thoại di động trị giá 5 triệu đồng. Cửa hàng bán điện thoại đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với cháu. Tại cơ quan Công an, đồng chí điều tra viên đã nói với tôi rằng cháu thuộc trường hợp được cơ quan tiến hành tố tụng mời luật sư để bào chữa.
          Xin hỏi, luật sư được mời, có quyền từ chối bào chữa cho con tôi không (vì hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn nên không có tiền để thuê luật sư)? Quyền và nghĩa vụ của luật sư được pháp luật quy định như thế nào?
Trả lời
Theo quy định của Bộ luật hình sự thì con ông/bà 17 tuổi có hành vi phạm trộm cắp tài sản trị giá 05 triệu đồng là hành vi phạm tội và thuộc trường hợp là người chưa thành niên phạm tội (quy định tại Điều 68 Bộ luật hình sự). Khi người chưa thành niên phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà họ hoặc người đại diện hợp pháp của họ (như cha, mẹ, người giám hộ) mà không mời người bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Toà án phải yêu cầu Đoàn luật sư phân công Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ (quy định tại Khoản 2 Điều 57 Bộ luật tố tụng hình sự).

          Đồng thời tại Điểm c Khoản 2 Điều 21 Luật luật sư quy định luật sư có nghĩa vụ tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu.
          Như vậy, trong trường hợp này, luật sư được mời tham gia bào chữa cho con ông/bà không được từ chối bào chữa.
Về vấn đề thứ hai ông/bà hỏi là luật sư có quyền và nghĩa vụ gì, chúng tôi trả lời như sau:
Điều 21 Luật luật sư quy định về quyền và nghĩa vụ của luật sư, theo đó, luật sư có các quyền:
- Được pháp luật bảo đảm quyền hành nghề luật sư theo quy định của Luật luật sư và quy định của pháp luật có liên quan;
- Đại diện cho khách hàng theo quy định của pháp luật;
- Hành nghề luật sư, lựa chọn hình thức hành nghề luật sư và hình thức tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật này;  
- Hành nghề luật sư trên toàn lãnh thổ Việt Nam;
- Hành nghề luật sư ở nước ngoài;
- Các quyền khác theo quy định của Luật luật sư.
Luật sư có các nghĩa vụ:
- Tuân theo các nguyên tắc hành nghề luật sư;
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và các quy định có liên quan trong quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng; có thái độ hợp tác, tôn trọng người tiến hành tố tụng mà luật sư tiếp xúc khi hành nghề;
- Tham gia tố tụng đầy đủ, kịp thời trong các vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu;
- Thực hiện trợ giúp pháp lý;
- Tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật luật sư.
 Trân trọng./.