Vi phạm luật Luật sư và quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư

Câu hỏi
Nhiều người nói rằng, luật sư P nhận thực hiện mọi vụ, việc theo yêu cầu của khách hàng; vụ, việc nào không giải quyết được thì luật sư P thuê lại luật sư khác làm thay. Xin hỏi, pháp luật quy định vấn đề này như thế nào?