Hội thảo góp ý Dự thảo Điều lệ LĐLSVN

(VBF) - Mới đây, tại Thủ đô Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý vào Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Lu...

Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư

Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư