Quyền và nghĩa vụ của luật sư được pháp luật quy định như thế nào

Câu hỏi Vì gia cảnh nghèo khó lại muốn đua đòi bằng chúng bạn nên con tôi (17 tuổi) đã nhẹ dạ nghe lời xúi giục vào cửa hàng bán điện t...

Những người đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực pháp luật thì có phải tập sự hành nghề luật sư hay không?

Câu hỏi Những người đã có thời gian làm việc trong lĩnh vực pháp luật thì có phải tập sự hành nghề luật sư hay không?

Thực tiễn hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí của luật sư Việt Nam và một số giải pháp

(VBF) - Trợ giúp pháp lý miễn phí là việc giúp đỡ pháp lý (tư vấn pháp luật, hòa giải, đại diện, bào chữa, kiến nghị) miễn phí của Nhà nước...

Vai trò của Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư Việt Nam

Câu hỏi Đề nghị cho biết vai trò của Đoàn luật sư và Liên đoàn luật sư Việt Nam?

Các nguyên tắc hành nghề luật sư

Câu hỏi Đề nghị cho biết, khi hành nghề, luật sư phải tuân theo những nguyên tắc nào? Trả lời Nhằm chuyên nghiệp hóa cao đội ngũ lu...