Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề Luật sư

Thông tư này quy định về việc tập sự hành nghề luật sư, kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, quản lý, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu ...

Tập sự hành nghề luật sư được quy định như thế nào

Câu hỏi Đề nghị cho biết việc tập sự hành nghề luật sư được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời Kết thúc khóa đào tạo nghề luậ...

Đảng bộ Đoàn luật sư TP. Hà Nội: Tổng kết công tác năm 2013 và tổ chức Hội thảo “Đảng lãnh đạo tổ chức xã hội nghề nghiệp”

(VBF) - Ngày 08/03/2014, tại Hà Nội, Đảng bộ Đoàn luật sư TP.Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013, triển khai nhiệm v...

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam

(VBF) - Nhằm kiểm điểm lại một số hoạt động trong thời gian qua và chuẩn bị cho buổi làm việc chính thức giữa tập thể lãnh đạo Ban Nội chín...

“Nâng tầm” hơn chế định về Luật sư

Hội thảo Dự thảo sửa đổi Hiến pháp Tại Hội thảo đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vừa diễn ra tại Hà Nội,, các lu...